Идеен проект на къща в гр.Шумен

В духа на индустриалния стил стана „преобразяването “ на тази къща в гр.Шумен.

Дата

16.12.2020