ФОРМА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОРЪЧКА

До: АР ДИ – ВИЖУЪЛС ЕООД

Адрес: гр. Шумен, бул. Симеон Велики 72

Булстат: BG203367078

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: