Интериорен Дизайн

ОТ ПРОЕКТИРАНЕТО ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА

Всеки наш проект е съобразен с желанията на клиентите . Целият процес на проектиране и реализация на даден обект е съвместна работа между  нашия екип, и Вас – клиентите.

Ние ще ви помогнем да видите нещата в цялост до последния детайл до момента, в който достигнем до варианта, напълно задоволяващ вашите естетически и практически потребности.

Всеки артикул,който залагаме в проекта, е действителен – ние знаем как да го изпълним. А това е най-важната част от нашата работа – гаранцията, че този проект може да бъде реализиран.

ЕТАПИ НА ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Информацията, показана по-долу, ще ви помогне да разберете нашия принцип на работа и конкретните работни етапи, от които се състои интериорният проект.

Етапи на Проектиране

1. ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТА

посещение на обекта и взимане на всички размери от място;

2. ИДЕЕН ПРОЕКТ

Варианти на разпределения-варианти на  цялостното или частично преустройство на обекта, когато се налага, зониране на пространствата и разполагане основните елементи от обзавеждането. Обсъждаме вариантите с Вас, правим необходимите корекции и промени, ако е необходимо. Така оформяме разпределението, на базата на което разработваме по отделно всяко помещение.

Концепция– Уточняваме стиловото и цветово оформление на обекта. Обсъждаме бюджета, в който трябва да се помести ремонта и обзавеждането.;

3D визуализации на цялостните решения, с които ще добиете представа за   цялостната концепция –  мебелите, настилките, таваните, стените, осветлението и цветови решения. Обсъждаме вариантите с Вас и правим необходимите корекции и промени (ако се налага и по разпределението от предходния етап). Представяме Ви коригираните 3D визуализации.

След като стигнем до окончателния вариант за всяко помещение преминаваме към изработване на технически и работни чертежи.;

3. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ- ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ЧЕРТЕЖИ

След 3D визуализациите екипът ни изготвя една много дълга и информативна документация, в която се описва всичко в бъдещия проект, до най-малката подробност. Тук се уточняват планове с настилки; окачени тавани; осветитление и функцията му; контакти и позицията им; разгъвки на всички интериорни стени, даващи информация за мебелите с размери, заложени материали и функция.

Работният проект гарантира правилно изпълнение на ремонтно – довършителните работи.

План разпределение – подробна схема за разположение на всички мебели;

План софити (тавани) и характерни разрези – чертежи на всички декоративни елементи по таваните;

План настилки– чертежи на настилките с пояснение за размери, вид, цвят и тн.;

План на осветлението– вид, положение и специфика на осветителни тела.
План ключове и контакти– обозначаване на точните места на всички необходими изводи за осветление, ключове, контакти и др.;

План ВиК изводи – обозначаване на точните места на всички необходими изводи за санитарните уреди, отходни каналаи, изводи за топла и студена вода;

Разгъвки (погледи към стените)- разгъвки на стените с информация за вид обработка, цвят, мебелировка и всички необходими размери;

Чертежи на корпусните мебели– когато е необходимо мебелите да бъдат изработени по поръчка представяме необходимите чертежи за изработка им;

Всички необходими допълнителни чертежи – според спецификата на конкретния обект.

4. ОФЕРТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Събиране на оферти и организиране реализация на интериорния дизайн.